Hướng dẫn cho CBGV
Cán bộ giảng viên phải tuân thủ:
1. Đăng nhập thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,
2. Không cho mượn tài khoản bất kỳ hình thức nào.
3. Không được giới thiệu nội dung trong hệ thống cho người ngoài đại học Đông Á.
4. Thay đổi tài khoản thường xuyên để bảo mật...
5. Nếu gập bất cứ vấn đề gì vui lòng liên hệ trung tâm ICT để được hướng dẫn và giải quyết Sđt: email....
Khai báo đăng nhập